Organitzam una xerrada per informar sobre subvencions forestals

Organitzam una xerrada per informar sobre subvencions forestals

Tramuntana XXI, amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, l’Ajuntament de Mancor de la Vall i l’associació Arrels, organitza una xerrada – debat sobre la pròxima convocatòria d’ajuts forestals.

A través del Pla de Desenvolupament Rural, entre les Conselleries d’Agricultura, Pesca i Alimentació (FOGAIBA) i la Conselleria de Medi Ambient i Territori (DGENB), s’està treballant per a consolidar una línia d’ajudes a la propietat forestal per donar suport als seus plans tècnics de gestió, els seus treballs de prevenció d’incendis, d’aprofitament forestal, de recuperació de cultius o de restauració dels seus terrenys forestals.
La concreció d’aquestes ajudes, es preveu realitzar mitjançant mòduls que permetin als mateixos gestors de cada finca forestal la programació, selecció i execució dels treballs forestals que estimi més convenients per a la seva propietat, coneixent per endavant la quantia de l’ajuda i les seves condicions.

“Amb aquesta activitat pretenem que els gestors de la Serra, aquells que tenen cura cada deia de les finques agroforestals i forestals, tenguin tota la informació sobre les pròximes convocatòries i obrir un debat per conèixer les seves inquietuds i dialogar sobre la viabilitat d’aquestes ajudes al territori”, ha explicat la directora tècnica de Tramuntana XXI, Marta Ferriol.

La xerrada, a la que van assistir unes 50 persones va ser conduïda per Luis Berbiela, cap de servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la Conselleria de Medi Ambient i Joan Santana, tècnic del mateix organisme.