Cada dia observam com s’intensifiquen els desequilibris que es detecten des de fa anys. Les activitats d’oci creixen i generen nous impactes, al mateix temps que les activitats tradicionals agràries, ramaderes i forestals que han conformat la singular fesomia de la Serra desapareixen o es troben en situació crítica, a causa sobretot de la seva manca de rendibilitat. També veiem com l’administració pública, en els seus diferents nivells i departaments, no integra adequadament la gestió de les diferents activitats que afecten la Serra.

Aquesta dinàmica, lluny d’alleujar els problemes de la Serra, els agreuja, ja que no existeix un model general que consideri la necessària interrelació de la responsabilitat econòmica, social i ambiental de l’espai.

Tramuntana XXI creu amb la necessitat de crear una estratègia de desenvolupament rural a la Serra a llarg termini que ajudi a diversificar l’activitat econòmica. Tot impulsant les activitats tradicionals, generant riquesa al territori, conservant els valors naturals i culturals a través d’activitats de baix impacte.

Algunes de les nostres actuacions

Les finques de muntanya pateixen d’una problemàtica comuna: una complexa gestió.

La seva difícil rendibilitat, els condicionaments ambientals, l’intens ús públic, el patrimoni cultural, l’amenaça dels incendis forestals i les plagues forestals, la producció i comercialització i el seu costós manteniment, fan que sigui determinant poder detectar les problemàtiques i identificar les potencialitats, proposant fórmules de maneig que permetin optimitzar les inversions i millorar els resultats.

Amb aquest objectiu, Tramuntana XXI vol donar suport als gestors i/o propietaris de finques per tal d’aconseguir una major eficiència a la conservació, manteniment i explotació de les seves terres amb la premissa de reduir les despeses i aconseguir un millor impacte a les intervencions.

Per això oferim un servei personalitzat i presencial d’assessoria per a finques rurals. Per a més informació del servei, consulta el fulletó.

Tramuntana XXI, amb la seva voluntat de donar suport a la gestió del territori, ha editat aquesta publicació que pretén ser un document pràctic per transmetre el coneixement tant a petits com grans propietaris, de les possibles accions i activitats que s’aconsella realitzar a les finques rurals de la Serra de Tramuntana. També conté informació útil de referències administratives, subvencions i empresarials.

Així mateix, per curiosos o interessats amb el món rural, és un magnífic document que recull molts dels diferents aspectes que implica la correcta gestió del territori, així com activitats tradicionals.

Per elaborar-ne el contingut, s’han convocat a més de trenta experts que han aportat les dades essencials de la seva especialitat per a la seva aplicació a la Tramuntana.

El Manual consta de 6 blocs temàtics amb un total de 46 fitxes, on cada una resumeix el valor cultural i històric vinculat a cada activitat amb informació per a la gestió dels diferents àmbits d’una finca rural, combinant els sabers populars de generacions de pagesos que han treballat a les nostres muntanyes amb pràctiques modernes.

El manual té un cost de 12 euros per socis/es de Tramuntana XXI I de 25 euros per no socis. Es pot adquirir a les nostres oficines o als nostres actes públics, enviant un correu prèviament a info@tramuntanaxxi.com.

Dins de l’estratègia de Tramuntana XXI de donar suport al sector primari, estem treballant en un nou projecte: Impulsar una ecoregió Serra de Tramuntana.

Una ecoregió és una àrea geogràfica on agricultors/es, ciutadans/es, empreses, associacions i administracions públiques estableixen una estratègia de col·laboració o xarxa per a la gestió sostenible dels recursos locals, generant un sistema de governança cap a la sobirania alimentaria, que adopta un model ecològic de producció i consum.

Per això estem convidant a participar a diferents municipis i administracions per treballar conjuntament per portar a terme accions conjuntes i coordinades que impulsin l’agroecologia a les diferents regions.

La Serra de Tramuntana, declarada patrimoni mundial de la humanitat per la UNESCO, pel seu paisatge cultural generat durant generacions que han treballat la terra, actualment està sofrint un procés d’abandonament accelerat, principalment degut a la recessió del sector primari. Aquest fet es vincula directament amb els canvis de models alimentaris i de relació amb el territori que té la societat actual.

Des de Tramuntana XXI organitzam la Setmana Gastronòmica de la Serra de Tramuntana: una oportunitat de posar en valor la cultura popular vinculada a la producció i consum alimentari de productes locals, a través de la gastronomia i reflexionar sobre com aquesta ha contribuït a modelar el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana.

Durant una setmana la Serra s’omple d’activitats relacionades amb el patrimoni culinari de la Tramuntana: xerrades, visites guiades, tastets de producte local, tallers a escoles, concursos gastronòmics, etc.

 

Setmana Gastronòmica

 

Sobre Gestió de finques rurals:

gestio-de-finques

Fulletó sobre el servei d’assessoria per a la gestió de finques rurals.

manual-de-gestio-rural

Si vols adquirir el Manual de gestió rural de la Serra de Tramuntana posa’t en contacte amb nosaltres.