Per Tramuntana XXI és de cabdal importància la transmissió de coneixement sobre la Serra, per tal de sensibilitzar la ciutadania sobre el seu gran valor natural i cultural i els reptes que afronta a causa de la situació actual. Per aquest motiu des de Tramuntana XXI organitzem actes d’interpretació, educació i formació sobre diferents àmbits.

Algunes de les nostres actuacions

Per a Tramuntana XXI és molt important, , sensibilitzar a la ciutadania i donar a conèixer la Tramuntana i la seva complexitat per tal de generar sentiment de compromís i protecció de la Serra

Per això, organitzam trobades mensuals als diferents pobles de la Serra, amb lobjectiu de crear aquest espai dencontre i de debat en temes concret i sovint desconeguts sobre la realitat de la Tramuntana.

A aquestes activitats les anomenam Actes per la Serra.

Tramuntana XXI vol contribuir a la sensibilització de la ciutadania sobre el valor de la Serra des d’una mirada integral, tenint en compte la seva aportació ambiental, però també històrica,patrimonial i social.

Els materials que hem creat per contribuir a l’educació ambiental de la ciutadania envers la Serra de Tramuntana són:

 

 

Per tal de donar visibilitat a tots aquells herois i heroïnes que amb la seva tasca diària ajuden a conservar els valors de la Serra de Tramuntana, cream un espai, on contar la seva tasca i la seva història: Veus de la Serra.

Tramuntana XXI fomenta la investigació i la recollida de dades i dinformacions significatives i rigoroses sobre la Serra. Daquesta manera es disposarpa duna línia de base sobre la qual fonamentar qualsevol proposta dintervenció.

Alguns dels estudis que hem elaborat són: