La Serra, un món de contrasts i un repte de futur

La Serra, un món de contrasts i un repte de futur

Joan Mayol

Els mallorquins som afortunats: vivim en una illa d’una bellesa indiscutible i en una època que l’economia permet, en termes generals, una qualitat de vida satisfactòria per la major part de la societat, afirmació amb la qual no vull obviar necessitats i problemes, que tanmateix varen ser molt més grans en el passat i són molt més importants en altres indrets.

Sense cap dubte, un dels paratges més rellevants i reconeguts de l’illa és la Serra de Tramuntana, la zona de paisatges més espectaculars, de més riquesa ecològica, d’història més antiga i de diferències més marcades. Seria difícil escollir-ne cap element: les fèrtils valls cultivades, els alzinars ombrívols, els penyals de la ribera del mar, poblats per falcons i àguiles, els torrents i els barrancs amb els seus ferrerets, els antics olivars que han proporcionat aliment i feina a tantes generacions, les panoràmiques amplíssimes des dels cimals, la majestuositat de les possessions, les carreteres adaptades al paisatge, la bellesa dels pobles o la riquesa en endemismes.

Mallorca ha conegut canvis immensos al llarg del segle XX, amb una nova economia i una nova societat, canvis que també afecten la Serra. Afortunadament, hi ha hagut normes de protecció del paisatge i del medi ambient que han evitat l’extensió de desastres que ens han malmès determinades zones de l’illa.

Si som afortunats per tenir aquest patrimoni, també som responsables com a comunitat per al seu futur.

La Serra perd usos que han contribuït a la seva personalitat: l’abandonament agrícola és el més gran de les Balears, bona part de la seva població ha de trobar feina fora de la comarca, guanyen terreny els usos residencials, el ritme de l’increment de visitants i turistes és creixent, hi ha una demanda aclaparadora de noves activitats esportives i de lleure… Aquesta realitat canviant es pot percebre com un problema o com una oportunitat.

Com afrontar-ho?

Hi ha una resposta: s’ha d’afrontar de forma col·lectiva. Hi ha punts de vista diferents a tenir presents, hi ha molta informació que compartir, molts d’interessos a conciliar. Són els que coneixen la Serra, els que l’habiten o la visiten, els que gestionen les seves propietats, els que es beneficien de la seva economia i, en definitiva, els que l’estimen, els que han d’assumir la responsabilitat a que fèiem referència. La Serra ha aportant molt a la societat mallorquina, és ben hora que ens esforcem a respondre a les necessitats que manifesta. Tramuntana XXI vol contribuir a aquest procés necessari, i ofereix un àmbit de trobada de feina per la Serra. El seu èxit depèn de la resposta que poguem aconseguir, depèn de la complicitat de tots els que volguem assumir el repte.