Tramuntana XXI llença un servei d’assessoria per a la gestió de finques rurals

Tramuntana XXI llença un servei d’assessoria per a la gestió de finques rurals

Tramuntana XXI llença un servei d’acompanyament i assessoria per a la gestió de finques rurals, per tal d’aconseguir una major eficiència a la conservació, manteniment i explotació de les terres, amb la premissa de reduir les despeses i aconseguir un millor impacte a les intervencions. 

“Les finques de muntanya, a la Serra de Tramuntana, pateixen d’una problemàtica comuna: una complexa gestió”, explica Joe Holles, president de l’entitat, “són poc rendibles, tenen condicionaments ambientals especialment durs i es troben amb un intens ús públic, a més de la responsabilitat de protegir el patrimoni natural i cultural i cuidar-se de l’amenaça d’incendis i plagues forestals”. 

Per l’entitat, coneixedora de la realitat de les finques de la Serra, és determinant poder detectar acuradament problemàtiques i identificar potencialitats, especialment en aquests moments, en què fenòmens com la Covid-19 i el canvi climàtic estan permetent revalorar la vida agrícola i rural, i posar de manifest la necessitat de protegir els valors ambientals i patrimonials, tot fent un ús estratègic dels recursos i reduint despeses. El servei pot ser especialment interessant per aquells propietaris de finques estrangers que podran tornar a Mallorca, i que no han pogut fer seguiment presencial de la gestió de les seves finques durant mesos.

 “Des de Tramuntana XXI, i comptant amb el suport de la xarxa d’experts que hem anat consolidant els últims anys, el que volem és posar a disposició dels propietaris i gestors la nostra experiència, proposant fórmules de maneig que permetin optimitzar les inversions i millorar els resultats”, explica Holles. 

Es refereix als més de trenta experts que van participar en el Manual de Gestió Rural de la Serra de Tramuntana, que des de la seva experiència en temes tan diversos com gestió forestal, protecció patrimonial, activitat agrícola i ramadera, caça o energies renovables, van voler transmetre el coneixement tant a petits com grans propietaris, de les possibles accions i activitats que s’aconsella realitzar a les finques rurals. Aquesta publicació va ser coordinada per Tramuntana XXI al 2018.

“El Manual ha esdevingut un document pioner i de gran importància per a totes les persones que, essent neòfits al medi rural, o a una temàtica específica, tenen interès per tal de millorar la gestió de les seves terres”, explica Joe Holles, “però hem detectat que bona part d’aquests gestors i propietaris reclamen una atenció més personalitzada de forma que puguin comptar amb un major suport tècnic, per això hem decidit oferir aquest servei d’assessoria per a la gestió de finques rurals”. 

Coordinarà el projecte Joan Juan, qui des de fa més de 25 anys treballa com a gestor ambiental per diferents racons de la Tramuntana. “Oferim de manera gratuïta als socis i sòcies de l’entitat un diagnòstic preliminar de les finques, per tal d’identificar les fortaleses i debilitats a la gestió, a la vegada que es proposen mesures correctores”, explica Juan, “a partir d’aquí, posarem als propietaris en contacte amb tot un ventall d’empreses i professionals de reconeguda solvència perquè puguin executar les intervencions amb el màxim de garanties quant a qualitat a l’execució i optimització dels recursos. Amb aquesta iniciativa, pensem que podrem donar un suport per tal que les accions tinguin un clar objectiu: reduir les despeses i millorar els resultats”.