Ma-10: emergència viària

Ma-10: emergència viària
Foto: Última Hora

En primer lloc, volem manifestar la nostra profunda preocupació per la permanent acumulació d’accidents en la Ma-10, molts d’ells amb molt tràgiques conseqüències i les nostres condolences a quants s’han vist afectats pels mateixos i el nostre pesar per les víctimes, la qual cosa reclama l’atenció institucional per a recuperar la màxima seguretat possible en aquest vial.

Tramuntana XXI considera urgent afrontar a la major brevetat la situació d’aquesta carretera, que pateix la superposició d’usos (residencial, turístic, esportiu, etc.) sense una bona política que redueixi la perillositat, la massificació i el nivell de renous que la caracteritzen.
Consideram intolerable la freqüència d’autoritzacions de proves esportives, especialment de vehicles a motor, que suposen un nivell de molèsties excessiu per als residents, i constitueix un efecte crida als abusos continuats de la carretera per conductors esportius, estimulats per aquestes proves. La nostra proposta és una moratòria de proves esportives fins que la situació estigui sota control. Enguany ja hi ha hagut catorze proves autoritzades, la darrera de les quals és el ral·li Vall de Sant Pere, previst pel pròxim cap de setmana. Durant el 2022 s’han autoritzat un total de 26 jornades d’automobilisme que afecten i es desenvolupen majoritàriament a  la MA-10.

El problema històric de renous i perillositat pels vehicles a la carretera Ma-10, continua generant tensions i malestar entre usuaris, visitants i residents i consideram que permetre ral·lis o curses a vehicles a motor amb una freqüència que creiem excessiva no ajuda. S’ha de tenir en consideració que la prioritat d’ús d’aquesta carretera és un espai segur per desplaçament dels residents i visitants de la Serra de Tramuntana, per damunt d’un espai d’oci que pot incentivar algunes males pràctiques que actualment s’hi desenvolupen.

Els usos il·legals de la carretera són intolerables, i superen la capacitat de control dels medis que hi dediquen les administracions. Basta veure el perfil de Facebook “Carretera de la Serra Ma-10: Conducción temeraria”, una meritòria iniciativa a la qual volem donar suport públicament. Són escandalosos els reiterats incompliments de les normes de circulació i la degradació de la convivència a un espai protegit i Patrimoni de la Humanitat. Aquestes infraccions van des d’excessos de velocitat, avançaments en línia contínua, o conducció amb vehicles amb peces com tubs d’escapaments no autoritzats per la ITV, que generen molt més renou del permès. En definitiva, denunciam que no s’està complint la normativa vigent en matèria de velocitat i contaminació acústica, el que repercuteix en una minva de la seguretat viària, la qualitat de vida dels residents i l’experiència dels visitants.

No ignoram els esforços de les institucions, que han impulsat la creació d’un grup interadministratiu per posar solucions a aquest problema, (Govern espanyol, Govern balear i Consell de Mallorca), on s’han realitzat diverses accions dissuasives que han millorat la situació, però som lluny encara d’una situació satisfactòria.

La nostra proposta és reforçar els medis humans i tècnics per assegurar el compliment de la normativa vigent en matèria de velocitat, renous i dimensions dels vehicles, amb caràcter immediat, aplicar una moratòria de proves esportives i iniciar un estudi tècnic de mobilitat a la MA 10 i altres carreteres de la Serra. Sense aquestes accions, a parer nostre, continuarem en una situació insostenible, que degrada un espai privilegiat i posa en perill el benestar i fins i tot la vida dels seus usuaris.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *