Anàlisi de context de la Serra de Tramuntana XXI

Anàlisi de context de la Serra de Tramuntana XXI

El 2019, en el marc de l’elaboració de l’Informe Anual de Tramuntana XXI, el nostre equip va produir aquest document d’anàlisi de context de la situació de la Serra de Tramuntana, amb una mirada multidimensional. Amb aquest document pretenem abordar els principals reptes que enfronta la Serra i oferir un escenari possible segons les tendències actuals, utilitzant com a font l’Estudi sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 (CES, 2018).