Amics de la Terra, Tramuntana XXI i GOB sol·liciten l’anul·lació de l’atorgament d’un Quiosc-Bar a Cala Tuent

Amics de la Terra, Tramuntana XXI i GOB sol·liciten l’anul·lació de l’atorgament d’un Quiosc-Bar a Cala Tuent

Tuent necessita que s’articulin els instruments de protecció necessaris per evitar aquesta pressió constant que pateix.

La Cala de Tuent, una de les cales verges més valuoses de la Serra de Tramuntana, pateix una intensa massificació durant els mesos d’estiu. Vinculada a aquesta pressió turística i ús intensiu, alguns visitants duen a terme pràctiques irresponsables o incíviques com fondejos irregulars, festes nocturnes a la platja, encesa de fogueres i abandonament de fems, que tenen un impacte ambiental sobre la cala.

L’any passat, es va presentar a Demarcació de Costes, una petició per instal·lar 40 gandules i 20 para-sols, sol·licitud que va ser denegada, entre altres coses, per un informe desfavorable vinculant emès expressament per la Directora del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.

Enguany, Costes ha registrat una petició per a la instal·lació d’un quiosc a la Platja de Tuent. Les entitats signants hem presentat al·legacions a aquesta petició i esperam que sigui denegada: des de l’emissió del primer informe que justificà la denegació de la instal·lació de serveis de platja l’any passat, no ha canviat res, ni pel que fa a la Llei de Costes, ni al Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (PORN). Pensam que no s’han d’autoritzar aquest tipus d’activitats de caràcter purament econòmic lligades a l’oci i sense cap relació vinculada a les activitats tradicionals d’un lloc amb un alt valor natural, tant en l’àmbit paisatgístic com ecològic.

Per altra banda, cal advertir que si s’atorguessin aquestes autoritzacions es podria cometre una infracció a la Llei i Reglament de Costes de la qual en serien responsables els funcionaris i autoritats que resolguessin favorablement. Aquesta infracció es faria d’acord amb el disposat a l’article 93 de la Llei de Costes i l’article 195 del Reglament General de Costes, ja que les sol·licituds que tenen per finalitat l’explotació dels serveis de temporada a les platges i costes de les Illes Balears, segons l’últim paràgraf de l’article 113.8 i els articles 155.1 i 158.1 del Reglament General de Costes, solament es podran atorgar mitjançant un concurs convocat pel Servei Perifèric de Costes i on s’han de respectar els principis de “publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva”.

Per tot això, des de les tres entitats, sol·licitam l’anul·lació del tràmit d’atorgament del Quiosc Bar i que s’articulin els instruments de protecció necessaris per evitar aquesta pressió constant de projectes lucratius sobre la platja de Tuent.