Nota preliminar de Tramuntana XXI sobre la proposta de la Llei de camins públics del Consell de Mallorca

Nota preliminar de Tramuntana XXI sobre la proposta de la Llei de camins públics del Consell de Mallorca

Document on Tramuntana XXI valora positivament la iniciativa legislativa de camins públics del Consell de Mallorca, incopora nous plantejaments i punts de vista no recollits a l’esborrany i fa passes per fomentar la participació de qui ho desitgi a l’hora de fer arribar les seves propostes, per establir un marc jurídic que contribueixi a ordenar la creixent afluència a la Serra…