Gestors de la Serra de Tramuntana es reuneixen a Bàlitx d’Avall

Gestors de la Serra de Tramuntana es reuneixen a Bàlitx d’Avall

Aquest passat dissabte 26 de gener, Tramuntana XXI va organitzar la primera Trobada de Gestors de la Serra de Tramuntana, a l’agroturisme de Bàlitx d’Avall (Fornalutx). A l’encontre van participar més de 40 gestors, entre pagesos, petits productors, propietaris i agents forestals. També van assistir tècnics de diferents organismes públics, que van participar com a experts en les seves àrees.

A través d’aquestes trobades, Tramuntana XXI, amb la voluntat d’esdevenir una plataforma de participació ciutadana, vol crear un espai de diàleg entre tots els actors implicats al territori, aquells que viuen i treballen a la Serra de Tramuntana, i principalment els que exerceixen activitats vinculades amb el sector primari, ja que són el principal agent de conservació del paisatge.
La primera Trobada de Gestors de la Serra de Tramuntana ha estat  una gran ocasió per conèixer de primera mà quines són les problemàtiques que afecten el dia a dia dels que treballen i cuiden de la Serra, a la vegada d’intentar fer propostes i detectar oportunitats per tal de transformar l’actual situació de manca de rendibilitat de les activitats tradicionals de la Tramuntana.

Durant la primera part de la jornada, els i les participants van identificar problemàtiques comunes, com els impactes de visitants sobre el medi ambient a la Serra, l’excessiva burocràcia per reparar construccions (que de vegades són patrimoni) o demanar ajuts, la manca d’informació sobre plagues o la dificultat per a la comercialització dels productes agrícoles, el que fa molt difícil que els pagesos puguin viure del camp.

Després d’identificar les principals problemàtiques es va dur a terme un treball en grups per plantejar propostes de millora sobre cada àrea (forestal, interacció amb visitants, normativa, ajudes i subvencions, rendibilitat econòmica, etc.), que van ser recollides per Tramuntana XXI per tal de contribuir al seu impuls i tramitació davant les institucions competents.

Durant la jornada es va comptar amb la presència d’experts en els diferents àmbits de gestió i  tècnics que coneixen de primera mà les diferents administracions amb competències sobre el territori, per tal de tenir més recursos per comprendre la situació actual i compartir impressions.

Aquesta primera trobada ha servit de punt de partida per posar en contacte als diferents actors vinculats amb el sector primari a la Serra de Tramuntana i crear un interessant espai d’anàlisi, reflexió i generació de propostes  per millorar la seva gestió.