1) DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: L’empresa titular de www.tramuntanaxxi.com (d’ara endavant, el Site) és Tramuntana XXI, amb domicili en La Rambla,13, 1er, Palma de Mallorca.

2) USUARIS/ES: L’accés i/o ús dels portals de Tramuntana XXI atribueix la condició d’USUARI/A, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides.

3) ÚS DEL PORTAL I INCORPORACIÓ DE DADES PERSONALS als FITXERS DE Tramuntana XXI : el Site de Tramuntana XXI proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Tramuntana XXI o als seus llicenciadors, als quals l’USUARI/A pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Site. De conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica 03/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), s’informa que totes les dades personals facilitades per l’Usuari/a a través dels llocs web accessibles mitjançant el domini www.palmaxxi.com i els seus respectius subdominis (d’ara endavant, denominats indistintament “Site”), seran incorporats i tractats en els fitxers titularitat de Tramuntana XXI per a les següents finalitats: (a) possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l’Usuari i atendre les seves peticions d’informació, (b) mantenir informat a l’Usuari/a, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i notícies de Tramuntana XXI . L’Usuari/a pot sol·licitar en qualsevol moment no rebre més comunicacions d’aquest tipus enviant un correu electrònic dirigit a info@tramuntanaxxi.

4) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Tramuntana XXI per si mateix o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Tramuntana XXI o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Tramuntana XXI . L’USUARI/A es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Tramuntana XXI . Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

5) COMUNICACIONS DE DADES EFECTUADES PEL PROPI USUARI/A: L’Usuari/a sap i accepta que en utilitzar alguns dels serveis oferts per Tramuntana XXI en el Lloc web, les seves dades personals es mostraran en el mateix podent ser visualitzades per altres usuaris del Lloc web. Aquest és el cas dels comentaris efectuats en la secció bloc, on el nom de l’Usuari es farà públic al costat del corresponent comentari. L’Usuari/a no ha de facilitar a través del Lloc web dades personals relatives a terceres persones. L’Usuari/a s’obliga a mantenir indemne a Tramuntana XXI davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari/a de l’haver de descrit en aquest paràgraf.

6) EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: En la mesura permesa per la llei aplicable, Tramuntana XXI no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa  que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omisions als continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmisió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7) MODIFICACIONS: Tramuntana XXI es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la seva Site.

8) OCUPACIÓ DE COOKIES: Tramuntana XXI podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI/A pel seu Site. Les cookies s’associen únicament a un USUARI/A anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI/A. L’USUARI/A podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per Tramuntana XXI , sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI/A d’accedir als Continguts.

9) ENLLAÇOS: En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Tramuntana XXI no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Tramuntana XXI assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10) MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: Tramuntana XXI podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

11) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre Tramuntana XXI i l’USUARI/A es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Palma de Mallorca. Els serveis de Tramuntana XXI són oferts en l’àmbit territorial d’Espanya.